Tento spolek byl založen 26. 3. 1955. Jedná se o spolek nepolitický, vlastenecký, ve kterém jde o udržování starých tradic a zvyků.

Prostory pro scházení, tzv. rychta se nachází v 1. patře Obecního úřadu.

Každým rokem spolek pořádá ples a vlastivědný zájezd a navštěvuje slavnosti v sousedních baráčnických obcích.